Pravila Privatnosti

Pravne informacije

KOFER CVIJEĆA j.d.o.o.
Margalići 9
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 04497342502

Telefon: 091 603 8208
E-mail: scvijeca@gmail.com

Puni naziv pravnog subjekta: KOFER CVIJEĆA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Sav sadržaj internetske ove stranice (slike, video, tekstovi, dokumenti) podlježe zaštićenim autorskim pravima KOFER CVIJEĆA j.d.o.o. Sadržaj nije dozvoljeno kopirati bez pismene suglasnosti. Osnova stranice je bazirana na WordPress platformi koji podlježe GPL licenciranju, WordPress tema je rađena po narudžbi KOFER CVIJEĆA j.d.o.o.

Pravila privatnosti

Korištenje internetskih stranica KOFER CVIJEĆA j.d.o.o. moguće je bez ikakvih naznaka osobnih podataka; međutim, ako posjetitelj želi koristiti posebne usluge poduzeća putem naše internetske stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i nema zakonske osnove za takvu obradu, općenito prihvaćamo suglasnost od posjetitelja.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i sukladno specifičnoj zaštiti podataka propisa koji se primjenjuju na KOFER CVIJEĆA j.d.o.o. Pomoću ove izjave o zaštiti podataka, naše poduzeće želi informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo. Nadalje, podnositelji podataka su putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješteni o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, KOFER CVIJEĆA j.d.o.o. je implementirao brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove internetske stranice. Međutim, prijenosi podataka temeljeni na Internetu mogu načelno imati sigurnosne praznine pa apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka je slobodan prenijeti osobne podatke nama putem alternativnih sredstava, npr. putem telefona.

1. Definicije

Deklaracija o zaštiti podataka KOFER CVIJEĆA j.d.o.o. temelji se na pojmovima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i za naše klijente i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, želimo početi objašnjavanjem korištene terminologije.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

Osobni podaci
Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (“subjekt podataka”). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.

Subjekt podataka
Subjekt podataka je svaka fizička osoba identificirana ili prepoznatljiva, čiji osobni podaci obrađuje kontrolor odgovoran za obradu.

Obrada
Obrada je svaka radnja ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo da se radi o automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pretraživanje, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, ažuriranjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem.

Ograničenje obrade
Ograničenje obrade označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

Profiliranje
Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju, osobnim preferencijama , interesima, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.

Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom predmetu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osigurala da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu
Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonima Unije ili države članice.

Procesor
Procesor je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

Primatelj
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo na koje se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to jesu li treća strana ili ne. Međutim, javne vlasti koje mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka u skladu s namjenama obrade.

Treća strana
Treća strana je fizička ili pravna osoba, javni organ, agencija ili tijelo koje nije predmet subjekta, kontrolor, procesor i osobe koje su pod izravnim nadzorom nadređenog ili procesora ovlaštene za obradu osobnih podataka.

Pristanak
Suglasnost subjekta podataka je svaka slobodno dana informacija ili želja subjekta podataka koji svojim izjavama ili jasnim afirmativnim radnjama, označava suglasnost s obradom osobnih podataka koji se odnose na njega.

2. Naziv i adresa kontrolora

Kontrolor u svrhu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostalih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugim odredbama vezanim uz zaštitu podataka:

KOFER CVIJEĆA j.d.o.o.
Margalići 9
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 091 603 8208
E-mail: scvijeca@gmail.com
Internetska lokacija: www.kofercvijeca.hr

3. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka je:

Maja Kranjec Lovaković
KOFER CVIJEĆA j.d.o.o.
Margalići 9
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 091 603 8208
E-mail: scvijeca@gmail.com
Internetska lokacija: www.kofercvijeca.hr

Svaki subjekt podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka sa svim pitanjima i prijedlozima vezanim uz zaštitu podataka.

4. Koje podatke prikupljamo o vama i kako?

Prikupljamo informacije o vama kada popunite bilo koji od obrasca na našoj internetskoj stranici, odnosno slanjem upita.Podaci o korištenju web stranica prikupljeni su pomoću kolačića.

Ako ste mlađi od 16 godina, morate dobiti pristanak roditelja prije nego što ispunite bilo koji obrazac na našoj internetskoj stranici.

Prilikom slanja obrasca na našoj web stranici koristimo davatelja softvera treće strane za automatizirano prikupljanje i obradu podataka. Davatelj neće koristiti vaše podatke za bilo koju svrhu i zadržat će ih samo u skladu s našim pravilima o zadržavanju podataka.

5. Kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke stavljene na vaše računalo kako bi prikupile standardne informacije o zapisnicima interneta i informacijama o ponašanju posjetitelja. Te se informacije zatim koriste za praćenje korištenja internetske stranice posjetitelja i izradu statističkih izvješća o aktivnostima internetskog mjesta.

Za više informacija posjetite www.aboutcookies.org ili www.allaboutcookies.org.

Možete postaviti svoj preglednik da ne prihvaća kolačiće, a gore navedene internetske stranice vam pružaju informacije kako ukloniti kolačiće iz preglednika. Imajte na umu da u nekim slučajevima neke od značajki na našoj internetskoj stranici možda neće funkcionirati zbog toga.

Kolačići mogu biti “Prva strana”, tj. postavljeni od strane nas ili “Treća strana” – postavljeni od druge tvrtka za obavljanje te funkcije, na primjer Google Analytics ili naši kolačići za oglašavanje. Neke od tih trećih strana upotrebljavaju vlastite anonimne kolačiće za praćenje broja osoba koje su vidjele određeni oglas ili za praćenje koliko je ljudi više puta vidjelo. Tvrtke koje generiraju te kolačiće imaju vlastita pravila o privatnosti i nemamo pristup za čitanje ili pisanje tih kolačića. Ove organizacije mogu koristiti svoje kolačiće kako bi anonimno ciljali oglašavanje na drugim internetskim stranicama, na temelju vašeg posjeta ovoj internetskoj stranici.


Naše korištenje kolačića

Koristimo sljedeće kolačiće:

– Strogo neophodni kolačići: pomažu internetskoj stranici da funkcionira i poboljšava izgled i dojam internetske stranice. Oni također pomažu poboljšati navigaciju na našoj internetskoj stranici i omogućiti vam da se vratite na stranice koje ste prethodno posjetili. Ova vrsta kolačića traje samo za vrijeme trajanja posjete internetskoj stranici. Kada napustite internetsku stranicu, oni se automatski brišu.

– Analitički kolačići: omogućuju nam da prepoznamo i brojimo broj posjetitelja i da vidimo kako se posjetitelji kreću na našoj internetskoj stranici kada ih upotrebljavaju. To nam pomaže poboljšati način na koji naša internetska stranica funkcionira, na primjer, tako da korisnici lakše pronalaze ono što traže i što ih zanima.

– Kolačići za funkcionalnost: koriste se za prepoznavanje kada se vratite na našu internetsku stranicu. To nam omogućuje prilagodbu našeg sadržaja, personalizaciju i memoriranje vaših preferencija (na primjer, vaš izbor jezika ili regije).

– Kolačići za oglašavanje: ovi kolačići bilježe vaš posjet našoj internetskoj stranici, stranicama koje ste posjetili i poveznicama koje ste slijedili. Koristiti ćemo ove informacije kako bismo na našoj internetskoj stranici i oglašavanju sadržaj bio prikazan prilagođen vašim interesima. Možemo također dijeliti te podatke s trećim stranama za tu svrhu.

6. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi usluge Google Analytics

Na ovoj internetskoj stranici kontrolor je integrirao komponentu usluge Google Analytics. Google Analytics usluga je web-analiza.

Web-analiza prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja na interetskim stranicama. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o interetskoj stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju internetske stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

Operator komponente usluge Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj internetskoj stranici. Google prikuplja prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše internetske stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama i pružaju druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice za nas.

Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Definicija kolačića je gore objašnjena. Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s koje je pristup napravljen i učestalost posjeta naših web stranica od strane subjekta. Svakim posjetom na našem Internet stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog internet preglednika i time trajno uskraćivati ​​postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo Google Analytics postavljanje kolačića na informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora zbirci podataka koje generira Google Analytics, koji se odnosi na upotrebu ove internetske stranice, kao i obrada tih podataka od strane Googlea i mogućnost da se spriječi. U tu svrhu, subjekt podataka mora preuzeti dodatni preglednik ispod veze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se prigovorom Google-u. Ako je informacijski sustav subjekta kasnije izbrisan, formatiran ili novo instaliran, subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatni preglednik deinstalirao subjekt podataka ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati svojoj nadležnosti ili je onemogućena, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html Google Analytics dodatno se objašnjava na sljedećoj poveznici: https://www.google.com/analytics/

7. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Facebooka

Na ovoj internetskoj stranici kontrolor je integrirao komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža mjesto je društvenih sastanaka na Internetu, mrežne zajednice koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mrežu putem zahtjeva prijatelja.

Operativna tvrtka Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska.

Ako je osoba istovremeno prijavljena na Facebooku, Facebook detektira s svakom pozivom na našu internetsku stranicu od strane nositelja podataka i za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našem internetskom mjestu – koje specifične podstranice naše stranice je posjetio nositelj podataka. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook računom subjekta. Ako se korisnik klikne na jedan od Facebookovih gumba integriranih u našu internetsku stranicu, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako subjekt podnese komentar, tada Facebook uparuje ove podatke s osobnim Facebook korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna na adresi https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, objašnjava se koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost predmeta podataka. Osim toga, dostupne su različite opcije konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook, npr. Facebook bloker davatelja usluge Webgraph, koji se može dobiti pod http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Ovu aplikaciju može koristiti subjekt podataka kako bi se uklonio prijenos podataka na Facebook.

8. Pristup vašim informacijama, ispravak, prenosivost i brisanje podataka

Što je zahtjev za pristup podacima?

Ovo je vaše pravo da zatražite kopiju podataka koje držimo o vama. Ako želite kopiju nekih ili svih vaših osobnih podataka, pošaljite nam e-mail na: scvijeca@gmail.com ili nam pišite na adresu: Maja Kranjec Lovaković, KOFER CVIJEĆA j.d.o.o., Margalići 9, 10000 Zagreb.

Odgovoriti ćemo na vaš zahtjev u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

Želimo osigurati da su vaši osobni podaci točni i ažurni. Možete zatražiti da ispravimo ili uklonimo informacije za koje smatrate da su netočne, e-mailom na: scvijeca@gmail.com ili pisanjem na gore navedenu adresu.

Prijenos podataka

Također je vaše pravo da dobijete osobne podatke koje ste nam dali, u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu i imaju pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru bez odgode od trenutnog kontrolora ako:

(a) Obrada temelji se na pristanku ili na ugovoru, i

(b) Obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Ukoliko želite da se u potpunosti izbrišemo sve informacije koje se odnose na vas, pošaljite nam Zahtjev za brisanje podataka na sljedeće načine:
Email: scvijeca@gmail.com
U pisanom obliku: Maja Kranjec Lovaković, KOFER CVIJEĆA j.d.o.o., Margalići 9, 10000 Zagreb.

9. Završne odredbe

Naša internetska stranica sadrži poveznice na druge internetske stranice. Ovo pravilo o privatnosti odnosi se samo na ovu internetsku stranicu. www.kofercvijeca.hr nije odgovorno za sadržaj i pravila o privatnosti drugih internetskih stranica.

Ako smatrate da su vaši osobni podaci obrađeni na način koji ne zadovoljava GDPR, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.
Nadzorno tijelo će vas izvijestiti o napretku i ishodu vaše žalbe.
Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Redovito pregledavamo našu politiku privatnosti i postavljamo sva ažuriranja na ovu internetsku stranicu. Ova pravila o privatnosti posljednji put su ažurirana 10.5.2020.

Godišnji odmor
od 20.07. do 21.08.
Poštovani kupci, sve naružbe možemo procesuirati iza 21.08. hvala na strpljenju.