Pravila Korištenja

Opće odredbe

KOFER CVIJEĆA j.d.o.o., Margalići 9, 10000 Zagreb, OIB: 04497342502 izdavač je internetske trgovine kofercvijeca.hr. Naručitelj je osoba koja je naručila i platila proizvode. Primatelj je osoba koju je naveo naručitelj prilikom narudžbe, a naručitelj ujedno može i biti primatelj. Proizvodima se smatraju svi artikli na internet stranici kofercvijeca.hr. Račun se ispostavlja na ime naručitelja ili ime njegove tvrtke i dostavlja se putem e-maila ukoliko nije drugačije navedeno.

Cijene

U sve navedene cijene na internetskoj trgovini kofercvijeca.hr uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV).

Proizvodi

Kofercvijeca.hr nastoji isporučiti u potpunosti jednak proizvod. Moguće su zamjene jednog ili više dijelova aranžmana/buketa (zbog trenutne nedostupnosti određenog cvijeća kod dobavljača, kada nije sezona određenog cvijeća i sl.) nastojeći da proizvod bude što sličniji slici, opisu i stilu, ali uvijek će biti napravljen u naručenoj vrijednosti. Zbog sezonskih ograničenja cvijeća i ukrasnih biljnih materijala ne možemo jamčiti dostupnost u svako vrijeme.

Narudžba

Narudžba je važeća od trenutka primljene uplate. Nakon narudžbe, naručitelju na mail stiže potvrda sa svim relevantnim podacima. Narudžbu je moguće promijeniti u roku od sat vremena, unutar našeg radnog vremena putem e-maila ili telefona. Pod promjenom narudžbe, smatra se promjena teksta u poruci primatelju, promjena podataka primatelja, adrese i sl. Prilikom narudžbe, naručitelj mora obratiti pažnju prilikom ispunjavanja formulara za narudžbu, a posebno na ime, prezime i adresu primatelja. Naručitelj mora biti siguran da će primatelj biti na mjestu određenom za dostavu u vrijeme dostave, jer u protivnom proizvod se ostavlja ispred vrata, kod susjeda i sl.

Otkaz narudžbe

Zakon o zaštiti potrošača regulira otkazivanje narudžbe. Narudžbu je moguće otkazati prije nego je ona isporučena tj. prije no što je proizvod (buket, aranžman i sl.) izrađen. Zahtjev za otkazivanje narudžbe naručitelj treba uputiti u pisanom obliku, putem e-maila na adresu scvijeca@gmail.com.

Dostava proizvoda

Kofercvijeca.hr se obavezuje dostaviti proizvod/e primatelju u određeno vrijeme. Dostavu vršimo nakon potvrde plaćanja. Dostava se vrši u vremenu od 08h-20h, pon-ned. Područje dostave je unutar granica Republike Hrvatske. Osim primatelja, cvijeće može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primatelja, ukoliko to želi, osim ukoliko naručitelj napomene drukčije prilikom narudžbe. Moguća je dostava u bolnice, urede i hotele ali uz pripadajuće informacije, puni naziv, adresu, broj sobe, naziv ili broj odjela, radno vrijeme. Ukoliko nije moguće doći do primatelja, cvijeće se predaje službenoj osobi (npr. u bolnici medicinskoj sestri, recepcionaru u hotelu). Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada primatelj, osoba na toj adresi ili službena osoba preuzmu dostavljeni proizvod ili je proizvod dostavljen na adresu ukoliko nikoga nema na navedenoj adresi.

Neispunjena dostava

Dostava nije moguća u sljedećim uvjetima: primatelj odbija pošiljku, netočne informacije o primatelju, primatelj nije na adresi, viša sila. Ukoliko ne možemo ispuniti dostavu iz bilo kojeg razloga, kontaktirati ćemo naručitelja (ili primatelja) i ponuditi mogućnost dostave paketa susjedu ili ostavljanja paketa pred vratima na vlastitu odgovornost.

Reklamacije

Ukoliko ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni našom uslugom ili proizvodom, molimo Vas da nas kontaktirate kako bi riješili problem na obostrano zadovoljstvo. U slučaju reklamacije zbog greške na proizvodu postupiti u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima. Reklamacija proizvoda može se ostvariti ukoliko je kupac zaprimio proizvod koji nije naručio ili ukoliko proizvod ima grešku / oštećenje koje je nastalo prilikom transporta. Trgovac odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (članak 400. podstavak 1.).Reklamacija nije moguća ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva izmjena u cilju popravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem. Za osnovane reklamacije izvršit će se povrat sredstava u potpunosti ili zamjena proizvoda ovisno o željama kupca. Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, internet trgovina kofercvijeca.hr vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail adresu scvijeca@gmail.com ili poštom na adresu Margalići 9, 10000 Zagreb.

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, naručitelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana. Rok za jednostrani raskid započinje teći od dana kada je naručeni proizvod isporučen tj. dostava je izvršena primatelju (ili nekoj osobi na navedenoj adresi ili je dostavljena na navedenu adresu, iako na adresi u trenutku dostave nema nikoga, te u slučajevima kada isporuka greškom naručitelja nije moguća – pogrešni podaci za dostavu i sl.) Sukladno uvjetima navedenim na www.kofercvijeca.hr, moguće je ostvariti jednostrani raskid ugovora. Za ostvarenje prava na jednostrani raskid, potrebno je kontaktirati nas. Isključenje prava na jednostran raskid ugovora na daljinu Sukladno članku 79, Zakon o zaštiti potrošača ( NN 41/14, 110/15 ),naručitelj nema pravo na jednostrani raskid ugovora ( povrat robe ) u roku od 14 dana. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je: 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe 5. zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave – bombonijere, vino itd. 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju povrata robe, potrošač je dužan robu, u roku od 14 dana od podnošenja zahtjeva za jednostranim raskidom ugovora, predati ili poslati trgovcu ili osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu. U slučaju povrata robe, troškove povrata snosi potrošač. U slučaju povrata robe, iznos će naručitelju biti vraćen na način na koji je i uplaćen (kreditna kartica, internet bankarstvo / opća uplatnica), a ukoliko to nije moguće, Kofer Cvijeća će od naručitelja tražiti drugi način za izvršenja povrata sredstava (npr. broj tekućeg računa). Obrazac za jednostrani raskid moguće je pronaći na Za detalje kontaktirajte nas putem e-maila na adresu scvijeca@gmail.com. Upute za jednostrani rasjit ugovora Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavjestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkim poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona itd… U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka. Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona. Podstavak 9. Potrošać je dužan snositi troškove vračanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72.citiranog Zakona, odnosno, o troškovima nastalih vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode nemože biti vraćena poštom na uobičajen način;

Autorska prava

Strogo je zabranjeno objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija, komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala (tekstovi, slike, logo i sl.) ili bilo kakvo drugo mijenjanje ove internetske stranice bez izričitog pismenog odobrenja kofercvijeca.hr. Kršenje ove zabrane rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih informacija

Kofercvijeca.hr se obavezuje pružiti zaštitu osobnih podataka naručitelja/primatelja, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke koji su potrebni za ispunjenje naših obveza (dostava cvijeća, izdavanje računa i sl.). Svi podaci o naručiteljima/primateljima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kofercvijeca.hr kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici kofercvijeca.hr i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Kofercvijeca.hr ne skladišti podatke o korisnicima (osim email komunikacije), ne zahtjeva registraciju u svrhu narudžbe niti koristi gore navedene podatke u neku drugu svrhu.

Kolačići

Kofercvijeca.hr koristi kolačiće (eng. cookie – mala tekstualna datoteka/file kojeg generira web poslužitelj, a internetski preglednik ga sprema na računalo korisnika) kako bi osigurao funkcionalnost internetske trgovine i radi praćenja posjećenosti stranice (za što koristi Google Analytics – http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html). Korisnik kofercvijeca.hr internetske trgovine može regulirati primanje kolačića putem postavki unutar internetskog preglednika. Kofercvijeca.hr isključuje svaku odgovornost za gubitak funkcionalnosti usluge kada korisnik drugačije regulira (onemogući) prihvat kolačića. Korištenjem kofercvijeca.hr internet trgovine smatra se da ste upoznati i suglasni s uvjetima korištenja.

Rješavanje sporova

Regulativom Europske unije, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. Platformu mogu koristiti potrošači i trgovci. Za pravni sporove koji mogu nastati vezani za korištenje internetske trgovine kofercvijeca.hr nadležan je sud u Zagrebu.

Završne odredbe

Kofercvijeca.hr zadržava pravo u bilo kojem trenutku ukinuti ili promijeniti odredbe ovih uvjeta poslovanja, stoga savjetujemo da provjerite uvjete prije nego što namjeravate koristiti internetsku trgovinu. Kofercvijeca.hr nije odgovoran za nemogućnost korištenja usluga internetske trgovine izazvanu višom silom, kao niti za štetu nastalu uslijed okolnosti koje se smatraju višom silom.

Godišnji odmor
od 20.07. do 21.08.
Poštovani kupci, sve naružbe možemo procesuirati iza 21.08. hvala na strpljenju.